• Home »
  • Армения »
  • Ոչնչացնում են գործարարի բիզնեսը. ի՞նչ կանի Կարեն Կարապետյանը

Ոչնչացնում են գործարարի բիզնեսը. ի՞նչ կանի Կարեն Կարապետյանը


Ոչնչացնում են գործարարի բիզնեսը. ի՞նչ կանի Կարեն Կարապետյանը


Արդեն մի քանի տարի է ինչ գործարար, «Հին Էրիվան» հոլդինգի սեփականատեր Մանվել Տեր-Առաքելյանի դեմ ֆինան…


Источник
Полный текст новости